goliat


goliat
goliat {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mos I a. IIIa, Mc. goliatacie; lm M. goliataci || -y {{/stl_8}}{{stl_7}}'człowiek potężnie zbudowany, olbrzymiego wzrostu i siły; wielkolud, siłacz': {{/stl_7}}{{stl_10}}Mieć wygląd, posturę goliata. <od imienia biblijnego olbrzyma> {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.